พระพุทธปฏิมาสยาม ๐๒๙พระพุทธไสยาสน์ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพมหานคร

พระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐ์สถิตไสยาสน์ (พระนอน) เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างประมาณ พ.ศ.๒๓๖๔ อายุราว ๑๙๐ ปี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณลานพระอุโบสถ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ถูกสร้างประดิษฐานบนพื้นราบเสมอบริเวณลานพระอุโบสถ และถูกน้ำท่วมทุกปี เนื่องจากวัดตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พระพุทธไสยาสน์ได้รับความเสียหายและชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อัตถกาโม) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ทายก ทายิกา จึงปรารภเหตุนี้กระทำกุศลร่วมกันโดยให้มีการยกฐานพระพุทธไสยาสน์ให้สูงขึ้นประมาณ ๑.๘๐ เมตร และบูรณปฏิสังขรณ์พร้อมสร้างวิหารครอบคราวเดียวกันนี้ โดยใช้งบประมาณทั้งหมด ๑๓ ล้านบาทเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น